Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Terapia
behawioralna

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Trening słuchowy Johansen

Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci

Terapeutyczny punkt przedszkolny

EEG
Biofeedback

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS

Integracja
sensoryczna

Zajęcia ogólnorozwojowe

Pedagog
specjalny

Skala Inteligencji Stanford – Binet-5 SB5

Psychoterapeuta

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria