LOGOS-DTR.pl

Skala Leitera

Skalę Leitera  cechuje to, że jest to niewerbalny test inteligencji – procedura badania nie wymaga użycia słów, co sprawia, iż narzędzie jest przydatne szczególnie do diagnozowania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy.

Wśród badanych mogą być zatem:

  • dzieci głuche,
  • dzieci z zaburzeniami mowy (w zakresie mowy zarówno czynnej, jak i biernej)
  • dzieci nieznające języka polskiego.

W praktyce psychologicznej test jest stosowany również wśród dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, u których rozwój mowy przebiega często ze znacznym opóźnieniem.

Test składa się z 52 zadań, ułożonych według stopnia trudności ustalonego w badaniach standaryzacyjnych.

Zadania ułożone są w serie według wieku, w każdej serii znajdują się cztery zadania, posiadające podobną formę i polegające na odtworzeniu za pomocą klocków układu określonego przez wzór.

Uzyskany przez dziecko wynik przenoszony jest na skalę stenową oraz przekształcany na Wechslerowski iloraz inteligencji.

Badanie skalą Leitera umożliwia obserwowanie zachowania dziecka w sytuacji zadaniowej oraz obserwowanie wykonywania różnych operacji umysłowych na różnorodnym materiale.

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria