Przedszkole

Poznaj nasz zespół

Rekrutując kadrę kładliśmy ogromny nacisk na kwalifikacje i kompetencje naszych terapeutów. Praca z naszymi Podopiecznymi wymaga nie tylko wykształcenia kierunkowego, lecz również doświadczenia, które często zdobywa się latami. Terapeuci tworzący nasz zespół to osoby pełne
pasji i zaangażowania, które stale pogłębiają swoją wiedzę, a przy tym 
są niezwykle cierpliwe, empatyczne i ciepłe.
Nasza kadra wciąż uczestniczy w licznych szkoleniach wewnętrznych 
oraz zewnętrznych, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje.
 
Tym, co nas wyróżnia jest możliwość współpracy i wymiany doświadczeń 
z terapeutami różnych specjalności, profesjonalne podejście do wykonywanej pracy oraz ciepło, jakim obdarzani są nasi mali Podopieczni, a także możliwość wsparcia całej rodziny.
LOGOS- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
ul. św.Wincentego 114/u5
03-291 Warszawa

Przedszkole Logos

O Nas
Naszym głównym celem jest wspomaganie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Zajęcia prowadzone są w trybie grupowym oraz indywidualnym – połączenie samodzielnej pracy dziecka ze współpracą z rówieśnikami to klucz do rozwoju wielu ważnych umiejętności. Czas spędzamy nie tylko na nauce, ale także na ważnej dla najmłodszych zabawie. Chcemy, aby każdy Mały Podopieczny czuł się u nas bezpiecznie i był rozumiany. Organizowane przez nas zajęcia mają przystępną formę dla dziecka.

Oferta

Wiemy jak ważne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju. Wspieramy nie tylko naszych małych podopiecznych, ale również 
ich rodziców. Organizujemy cykliczne spotkania, podczas których przekazujemy dokładne i aktualne informacje o funkcjonowaniu dziecka. Rodzice mogą korzystać z porad i doświadczenia naszych terapeutów, by w każdym momencie czuli ich wsparcie. Za główny cel stawiamy sobie udostępnienie kompleksowej pomocy w jednym, przyjaznym całej rodzinie miejscu.
Oferujemy:
1. Realizujemy podstawę programową MEN.
2. Praca zgodnie z indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym IPET.
3. Przed stworzeniem indywidualnego planu terapii w zależności od potrzeb dzieci
diagnozowane są testami PEP-3PL, Skalą Inteligencji Stanfort-Binet 5, IDS Skala Inteligencji
 i Rozwoju Dziecka, IDS-P Skala Inteligencji Rozwoju Dziecka w wieku Przedszkolnym, skala
Leitera, DSR-Dziecięca Skala Rozwoju.
Postępy dziecka skrupulatnie weryfikowane są w ciągu roku przy użyciu wyżej wymienionych testów.
4. Tworzymy indywidualny, krótkoterminowy program behawioralny,
5. Duży nacisk kładziemy na rozwój komunikacji. Jeśli jest taka potrzeba wprowadzamy
komunikacje alternatywną.
6. Rozwijamy samodzielność dzieci.
7. Pracujemy z dziećmi z wybiórczością jedzeniową.
8. Prowadzimy trening czystości.
9. Umiejętności społeczne rozwijamy również poprzez spacery, odwiedzanie palcu zabaw,
wycieczki po najbliższej okolicy.
Jesteśmy dla Waszych dzieci!

Dodatkowo zapewniamy

Codzienna terapia psychologiczno-pedagogiczna (grupowa i indywidualna)

-Terapia logopedyczna 3x w tygodniu
-Terapia Integracji Sensorycznej 3x w tygodniu
-Terapia ręki 1 x w tygodniu
-Trening umiejętności społecznych

W ramach indywidualnych potrzeb i możliwości:
– Trening słuchowy Johanse
– Trening EEG Biofeebdack
Kino przedszkolaka, kuchcikowo, spotkania teatralna, koncerty muzyczne, alpako terapia,
dogoterapie.

Ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę.

Codzienny kontakt z terapeutą.

Odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka.
Wycieczki edukacyjne,
imprezy okolicznościowe.
Logos

Godziny otwarcia

Przedszkole pracuje w godzinach od 8:00 do 13:00 , jednak dla osób chętnych możliwe
jest korzystanie z zajęć świetlicowych do godziny 15:00.

Przedszkole terapeutyczne to dobry start dla Twojego dziecka

Logos jest placówką terapeutyczną , co oznacza to, że kładziemy 
w nim szczególny nacisk na intensywną pracę z dzieckiem. Dokładamy wszelkich starań aby czas pobytu dziecka w naszym
kameralnym przedszkolu był maksymalnie efektywnie wykorzystany.
Przedszkole terapeutyczne zapewnia naukę w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście.
 
W naszej placówce standardem jest stała obecność terapeuty przy dziecku pozwalająca na modelowanie pożądanych zachowań dziecka, rozwój komunikacji, dostrzeganie jego potrzeb i możliwości.
W grupie integracyjnej dziecko musi dostosować się do zasad w niej panujących, niezależnie od tego czy ma już taką gotowość. Dziecko musi nabyć wiele umiejętności aby mogło w pełni korzystać z tego
co oferują przedszkola integracyjne. 
 
Jeśli szukacie Państwo dla swojego dziecka profesjonalnej terapii
a jednocześnie zależy Wam na
rodzinnej atmosferze zapraszamy do kontaktu.
Zapisy

Zapisy Logos

Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci z:
– autyzmem,
– zespołem Aspergera,
– niepełnosprawnościami sprzężonymi po indywidualnym rozpatrzeniu potrzeb dziecka,​

Warunkiem przyjęcia do punktu jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 lat do czasu
podjęcia edukacji szkolnej.
Rekrutacja do punktu przedszkolnego trwa przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc.

Opinie

Telefon

+ 48 503-015-884

Adres

Logos – Dziecięca Terapia Rozwojowa
ul. Św. Wincentego 114/U5
(osiedle Zielone Zacisze, domofon 777) 03-291 Warszawa

Email

logos@logos-dtr.pl

Kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria