Psychoterapeuta

LOGOS-DTR.pl

Psychoterapeuta

Psychoterapia dzieci to cykl regularnych spotkań psychologa z dzieckiem w formule 1:1 lub jako cześć terapii rodzinnej.
Dbamy, aby termin (dzień i godzina) spotkań był niezmienny gwarantując w ten sposób dziecku przewidywalność, stałość i regularność. Stanowią one podstawę poczucia bezpieczeństwa
i komfortu psychologicznego.

W atmosferze zaufania, wspólnie z dzieckiem poszukujemy konstruktywnych rozwiązań, które pomogą mu uporać się z trudnościami.

 

Najczęstsze powody psychoterapii indywidualnej dzieci:

sytuacja około rozwodowa rodziców
zaburzenia lękowe
nadmierna nieśmiałość w grupie rówieśniczej
niekontrolowane wybuchy złości i agresji
zachowania opozycyjno – buntownicze
nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
zaburzenia emocjonalne
zaburzenia zachowania
problemy szkolne
kłamstwo
nadmierna rywalizacja między rodzeństwem.

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria