Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P

LOGOS-DTR.pl

Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P

Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P
pozwalają na wielowymiarową
ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. Test składa się z 18 testów badających sześć różnych
sfer rozwoju dziecka, takich jak: Zdolności poznawcze (testy: Percepcja wzrokowa, Uwaga selektywna,
Pamięć fonologiczna, Pamięć wzrokowo-przestrzenna, Rozumowanie przestrzenne, Rozumowanie
pojęciowe, Pamięć słuchowa); Umiejętności psychomotoryczne (testy: Motoryka, Manipulacja,
Koordynacja wzrokowo-ruchowa), Kompetencje społeczno-emocjonalne (test Kompetencje
społeczno-emocjonalne); Matematyka (test Rozumowanie logiczno-matematyczne), Język (testy:
Mowa czynna, Słownik, Mowa bierna). Motywacja (test Odraczanie nagrody, skale: Wytrwałość,
Satysfakcja z osiągnięć).
Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS-P, pozwalają na wykorzystanie go m.in. w
następujących sytuacjach: do oceny poziomu inteligencji, do określenia mocnych i słabych stron
dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych), do
wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria