Skale Inteligencji i Rozwoju IDS

LOGOS-DTR.pl

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS
to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i
kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów
funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć
fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe,
pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-
emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).
Zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci. W badaniu wykorzystywane są różne pomoce (np.:
książeczki, koraliki, klocki, fotografie, figurki, piłka) znajdujące się w komplecie testowym.
 
 
Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS, pozwalają na wykorzystanie go m.in. w
następujących sytuacjach: do oceny poziomu inteligencji (wyniki w Skalach Inteligencji IDS: Płynnej,
Skrystalizowanej oraz w Skali Pełnej są ujmowane pod postacią wechslerowskiego IQ), do określenia
mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych
i wychowawczych), do określenia poziomu dojrzałości szkolnej dziecka, do wskazania dzieci
najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.
Test służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka.
 
Na DSR składa się Skala Wykonaniowa i Skala Obserwacyjna. Skala Wykonaniowa zawiera 10 testów
(Manipulacja, Percepcja, Bazgranie i rysowanie, Klocki, Porównywanie, Pamięć, Mowa, Słownik,
Zachowania społeczne i Motoryka). Dziecko jest badane testami przeznaczonymi dla jego wieku.
Wynikiem ogólnym w Skali Wykonaniowej jest suma punktów otrzymanych w wykonywanych
testach. Poczynając od 4. miesiąca życia można przeprowadzić analizę profilową. Skala Obserwacyjna
pozwala na podstawie obserwacji dziecka w trakcie badania ocenić cechy jego temperamentu: Wigor,
Adaptacyjność, Rytmiczność i Wrażliwość.
Możliwość wczesnego wykrywania sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych  oraz
mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu; może
służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub
korekcyjnych.
 
Test służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka.
Na
DSR
składa się Skala Wykonaniowa i Skala Obserwacyjna. Skala Wykonaniowa zawiera 10 testów
(Manipulacja, Percepcja, Bazgranie i rysowanie, Klocki, Porównywanie, Pamięć, Mowa, Słownik,
Zachowania społeczne i Motoryka). Dziecko jest badane testami przeznaczonymi dla jego wieku.
Wynikiem ogólnym w Skali Wykonaniowej jest suma punktów otrzymanych w wykonywanych
testach. Poczynając od 4. miesiąca życia można przeprowadzić analizę profilową. Skala Obserwacyjna
pozwala na podstawie obserwacji dziecka w trakcie badania ocenić cechy jego temperamentu: Wigor,
Adaptacyjność, Rytmiczność i Wrażliwość.
Możliwość wczesnego wykrywania sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i
mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu; może
służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub
korekcyjnych.

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria