Zajęcia ogólnorozwojowe

LOGOS-DTR.pl

Zajęcia ogólnorozwojowe


Zajęcia ogólnorozwojowe odbywają się w małych grupach lub są prowadzone indywidualnie. Pomagają dzieciom nabywać umiejętności społecznych, emocjonalnych, poznawczych.

Możemy realizować cele, które były niemożliwe do osiągnięcia w dużej grupie dzieci. W czasie zajęć stymulujemy wszystkie sfery rozwoju dziecka.

Odbywają się zajęcia ruchowe w formie gier i zabaw, które na celu mają rozwijanie określonych partii mięśni, oraz ogólną sprawność fizyczną dziecka.

Dużą uwagę zwracamy na ćwiczenia logopedyczne i zajęcia poznawcze.

Zajęcia twórcze umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń mających wychowawczo-terapeutyczny charakter.

Wykorzystujemy również elementy bajkoterapii i relaksacji, które pomagają dzieciom w zmniejszeniu napięcia i zredukowaniu problemów emocjonalnych.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, w radosnej atmosferze, która sprzyja pokonywaniu własnych trudności.

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria