TRENING SŁUCHOWY Johansen

LOGOS-DTR.pl

Trening Słuchowy Johansen

 • Trening słuchowy Johansena przeznaczony jest dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
u których występują deficyty w zakresie umiejętności szkolnych, koncentracji, rozumienia wypowiedzi
słownych oraz rozwoju artykulacji.
 
Co daje trening słuchowy Johansen :
 • Rozwija zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
 • Wspiera naukę i umiejętność czytania
 • Rozwija rozumienie mowy
 • Poprawia artykulację
 • Rozwija komunikację
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi
 • Koordynuje ruchy ciała
 • Rozwija motorykę

Trening słuchowy jest przeznaczony dla osób:
 
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • z ADHD
 • z autyzmem
 • z zaburzeniami koncentracji
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
 • z porażeniem mózgowym
 • które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
 Test służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria