Psycholog

LOGOS-DTR.pl

Psycholog

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – obejmuje diagnozę, konsultacje oraz spotkania terapeutyczne i psychoedukacyjne.

Pozwala na uzyskanie wsparcia, wiedzy oraz umożliwia pracę w następujących obszarach:

zaburzeń o podłożu lękowym, (np.fobia społeczna, fobie specyficzne, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne)
specyficznych zaburzeń rozwojowych, (np.zaburzenia uczenia się)
całościowych zaburzeń rozwojowych, (np.autyzm, niepełnosprawność intelektualna)
zaburzeń zachowania, (np.zaburzenia opozycyjno-buntownicze, agresja, autoagresja)
niepowodzenia i trudności szkolne,
trudności emocjonalne,
kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia),
a także różnego rodzaju problemów wychowawczych.

Zapewniamy:

dbałość o respektowanie standardów zawodowych oraz przestrzeganie zasad etyki psychologicznej,
profesjonalizm, indywidualizację podejścia, rzetelność w przekazywaniu informacji dotyczących możliwości pomocy oraz zachowanie tajemnicy.

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria