Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna & Terapeutczny Punkt Przedszkolny

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

LOGOS

Najlepsze miejsce dla Twojego dziecka

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Psycholog

Obejmuje diagnozę, konsultacje oraz spotkania terapeutyczne i psychoedukacyjne.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna w pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Psychoterapeuta

Psychoterapia dzieci to cykl regularnych spotkań psychologa z dzieckiem w formule 1:1 lub jako cześć terapii rodzinnej.

Zajecia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe odbywają się w małych grupach lub są prowadzone indywidualnie. Pomagają dzieciom nabywać umiejętności społecznych, emocjonalnych, poznawczych.

Logopeda

Logopedzi zatrudnieni w naszym gabinecie prowadzą diagnozę i terapię dla dzieci w każdym wieku.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Logos

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „LOGOS” to placówka dla dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, w którym pobyt dziecka jest starannie zaplanowany. To miejsce gdzie dzieci czują się dobrze i bezpiecznie, a wszystkie ich potrzeby są zaspokajane. Nad przedszkolakami czuwa profesjonalna kadra, która w indywidualny sposób podchodzi do każdego dziecka.

Zajęcia w małych grupach

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Godziny dopasowane do potrzeb dzieci

Opinie

Telefon

+ 48 503-015-884

Adres

Logos – Dziecięca Terapia Rozwojowa
ul. Św. Wincentego 114/U5
(osiedle Zielone Zacisze, domofon 777) 03-291 Warszawa

Email

logos@logos-dtr.pl

Kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria