U dzieci z autyzmem zdolności mówienia są bardzo zróżnicowane – niektóre nie mówią w ogóle, inne zaś płynnie posługują się językiem. Dlatego myślę, że warto przyjrzeć się sprawie bliżej, aby uzmysłowić sobie z czym mamy do czynienia.

Zaburzenia komunikacji dzieci z autyzmem występują w bardzo różnym stopniu, jednak mają one jedną wspólną cechę, dzieci z autyzmem nie rozumieją jaką rolę w społeczeństwie spełnia komunikacja między sobą.  Często osoby z zaburzeniami w ogóle nie używają mowy do komunikowania się z innymi. Jeszcze kilka lat temu brak komunikacji stwierdzało się u połowy dzieci z autyzmem, w obecnych czasach zaburzenie mowy występuje w mniej, niż u 20% dzieci, u reszty dzieci rozwój językowy przebiega znaczni dłużej. Problemem w komunikacji jest to, że takie dziecko bardzo rzadko używa gestów, akcentu, wokalizacji przy rozmowie z innymi, unika również kontaktu wzrokowego.

Osoby z autyzmem, nawet te, które opanowały już komunikacje, mówią w bardzo specyficzny sposób, wydawać się może, że starają się tak dobrać słowa, aby cała mowa była precyzyjnie poprowadzona. Takie osoby bardzo rzadko używają mowy do tego aby coś skomentować lub wyrazić swoje myśli, doświadczenia. Zdarza się, że takie osoby używają cytatów, tekstów z reklam lub filmów aby się komunikować. Sposób mówienia takich dzieci cechuje się schematycznością lub ograniczonym odczytywaniem znaczenia słów, jednak u osób które są bardziej rozwinięte w mowie ten problem znika. Takie dzieci natomiast używają bardzo bogatego słownictwa w sprawach dla nich ważnych, gdy się czymś interesują, potrafią tak dobrać słowa, że często osoba, która nie jest w temacie, ma duży problem, aby zrozumieć ,,naukowe” podejście takiego dziecka do tematu.

Autyzm powoduje, że wiele osób z tym zaburzeniem ma problem efektywnie się porozumiewać z resztą społeczeństwa. Tak jak pisałam wcześniej, największym problemem jest to, że takie osoby nie rozumieją znaczenia takiej komunikacji.

 
Jednym z najczęstszych form mowy osób z autyzmem są echolalia. Echolalia zieli się na kategorie ze względu na czas oraz warunki, w jakich ona występuje:

  1. echolalia bezpośrednia – powtórzenie dźwięków, wyrazów, zdań fraz natychmiast po ich usłyszeniu;
  2. echolalia pośrednia, odroczona – po pewnym czasie zostaje powtórzona całą zasłyszaną treść, np. reklamę, wypowiedzi, czy melodię;
  3. echolalia łagodna lub funkcjonalna – w mowie dziecka występuje dużo oddzielnych wyrazów, które są związane z poszczególnymi sytuacjami, zainteresowaniami dziecka. Jeżeli dziecko z autyzmem zdolne jest do użycia echolalii w sposób adekwatny i prowadzi prosty dialog, uznajemy to za bardzo duży sukces w komunikacji.

W mowie osób z autyzmem, występują również nieprawidłowości w używaniu zaimków. Większość z tych osób mówi o sobie w trzeciej osobie, używając zaimka „ty”, lub mówiąc o sobie używając imienia innej osoby np. „Grześ chce jeść”.

Rolę komunikatu pełni czasem samouszkodzenie, zachowania agresywne, krzyk albo płacz.

Bardzo ważne jest zapewnienie zajęć ogólnorozwojowych nastawionych na poprawę umiejętności komunikowania się dziecka. Wiąże się to zajęciami terapeutycznymi ukierunkowanymi na rozwój mowy. Dzieci nie mówiące lub słabo mówiące potrzebują zajęć z alternatywnych sposobów komunikowania się.

JAK ROZMAWIAĆ Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI AUTYSTYCZNYMI?

W następnym artykule będzicie mogli przeczytać o komunikacji alternatywnej.

Literatura

Edyta Pietrzak, Komunikacja w spektrum zaburzeń autystycznych, Warszawa 2017

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *