Wybierz lokalizacje Targówek

Psycholog

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – obejmuje diagnozę, konsultacje oraz spotkania terapeutyczne i psychoedukacyjne.

 

Pozwala na uzyskanie wsparcia, wiedzy oraz umożliwia pracę w następujących obszarach:

  • zaburzeń o podłożu lękowym, (np.fobia społeczna, fobie specyficzne, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne)
  • specyficznych zaburzeń rozwojowych, (np.zaburzenia uczenia się)
  • całościowych zaburzeń rozwojowych, (np.autyzm, niepełnosprawność intelektualna)
  • zaburzeń zachowania, (np.zaburzenia opozycyjno-buntownicze, agresja, autoagresja)
  • niepowodzenia i trudności szkolne,
  • trudności emocjonalne,
  • kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia),
  • a także różnego rodzaju problemów wychowawczych.

 

Zapewniamy:

  • dbałość o respektowanie standardów zawodowych oraz przestrzeganie zasad etyki psychologicznej,
  • profesjonalizm, indywidualizację podejścia, rzetelność w przekazywaniu informacji dotyczących możliwości pomocy oraz zachowanie tajemnicy.
« »
facebook