Wybierz lokalizacje Targówek

Logopeda

Logopedzi zatrudnieni w naszym gabinecie prowadzą diagnozę i terapię:

  • zaburzeń mowy
  • opóźnionego rozwoju mowy
  • SLI
  • niewyraźnej mowy
  • dysfagii (zaburzeń odżywiania)
  • afazji, dyzartrii (terapia poudarowa)

 

Ponadto zajmujemy się:

  • stymulowaniem rozwoju mowy
  • wspomaganiem rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • wspomaganiem rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej.

 

Terapia logopedyczna prowadzona jest w oparciu o różne metody i środki, indywidualnie dostosowane do wieku i możliwości każdego pacjenta, tak, aby były przyjemne i skuteczne zarazem. 

W terapii wykorzystujemy między innymi elementy Metody Krakowskiej, Metody Dobrego Startu, alternatywne metody komunikacji (AAC), metody stymulacyjne oparte na zabawie, ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową.

« »
facebook