Wybierz lokalizacje Targówek

Trening słuchowy Johansena

Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej  – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania. Trening słuchowy wskazany jest też  dla dzieci z autyzmem, ZA,ADHD

Terapia słuchowa poprawia nie tylko słuch, ale również: 

  • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
  • Czytanie,
  • Rozumienie mowy,
  • Artykulację,
  • Komunikację,
  • Samoocenę,
  • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
  • Utrzymanie równowagi,
  • Koordynację ruchów,
  • Motorykę.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

 

Adres e-mail: logos@logos-dtr.pl
Telefon: 503-015-884

« »
facebook