Wybierz lokalizacje Targówek

Terapeutyczny punkt przedszkolny

LOGOS-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny, Targówek

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „LOGOS” to placówka dla dzieci
z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, w którym pobyt dziecka jest starannie zaplanowany.

To miejsce gdzie dzieci czują się dobrze i bezpiecznie, a wszystkie ich potrzeby są zaspokajane.
Nad przedszkolakami czuwa profesjonalna kadra, która w indywidualny sposób podchodzi do każdego dziecka.

Na podstawie wyników diagnozy  każde dziecko ma tworzony  swój Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowany przez wszystkich specjalistów (psycholog, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej).  Zajęcia odbywają się w małej grupie, co umożliwia zauważenie mocnych i słabych stron dziecka, jak również sprzyja efektywnej nauce. Rodzice mogą skorzystać z zajęć psychoedukacyjnych, a w chwilach trudnych skorzystać
z konsultacji i pomocy psychologa-psychoterapeuty.

            Duży nacisk kładziemy na  samodzielność dziecka, jak również na funkcjonowanie w grupie. Każde dziecko jest objęte indywidualną opieką specjalistów. Zapewniamy dzieciom indywidualne zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, muzykoterapeutyczne,  jak również zajęcia
z integracji sensorycznej. Ilość godzin jest dostosowana do potrzeb dzieci. Oprócz zajęć indywidualnych odbywają  się zajęcia grupowe tj. nauka umiejętności przedszkolnych, muzykoterapia, dogoterapia, arteterapia. Realizujemy program przedszkolny zgodnie
z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka.

« »
facebook